Profesorii participanţi în echipa de proiect Erasmus şi atribuţiile acestora.2021-2022

                 Echipa de proiect ”GAME LITERACY”,” WOMEN AROUND THE WORLD,UNITE!”
 va fi formată din profesori ai şcolii,care participă activ  la activităţile extraşcolare 

si extracurriculare,au spirit de inițiativă,competente digitale şi lingvistice într-o limba de circulaţie internaţională,abilitatea de a comunica şi de a lucra în echipă. 
                 În vederea participării în mobilităţi,echipa de proiect formată din profesori va fi selectată după urmatoarele criterii:

1. Implicare în planificarea, realizarea, evaluarea şi diseminarea proiectului pe parcursul celor 2 ani de implementare şi anume:
-Implicarea în conceperea şi realizarea a cel puţin  2 produse finale, respectând cerinţele coordonatorului de calitate şi de timp,conform diagramei GANTT.
-Întâlniri cu elevii în vederea realizării activităţilor din proiect: stabilirea evenimentelor istorice, culturale şi ştiinţifice, realizarea produselor proiectului:  planşe, postere, logo-uri,desene de prezentare ale proiectului, prezentări de personalităţi,calendare.
-Organizare și participare la promovarea și diseminarea proiectului la nivel local,judeţean, naţional.
-Participarea la promovarea proiectului prin realizarea coltului ERASMUS+ și pe site-ul școlii

2. Implicarea în cadrul mobilității realizate în România- 2021-2022:
-Implicarea în realizarea a cel puțin o activitate la clasă și/sau activitate formare profesori, conform programului propus și a aplicației proiectului, pentru România.
–Participarea la activitățile de primire a partenerilor: 2021-2022-nu știm exact datele încă.

-Coordonarea a câte 2 elevi – gazde, în vederea asigurării condițiilor optime privind deplasarea pe perioada mobilității.
-Implicarea în realizarea activităților extracurriculare pe perioada mobilității în Romania – în calitate de gazdă. 

3. Competențe lingvistice într-o limba de circulație internaţională, minim nivel A.

4. Abilitatea de a lucra în echipă.

5. Disponibilitate de timp – activitățile / întâlnirile vor avea loc după ora 14.00 la noi la liceu.

  *Profesorii participanți în echipa de proiect Erasmus + și responsabilitățile lor:
  *CARMEN SIN – COORDONATOR PROIECT

 • – Participă la selecția participanților, stabilește criteriile de selecție pe baza tematicii și obiectivelor proiectului;
 • – Organizează întâlnirile cu echipa de proiect;
 • – Stabilește programul de activități din cadrul întâlnirilor de proiect; – Organizează mobilitățile – transport și subzistență;
 • – Realizează și păstrează documentele privind desfășurarea activităților și documentele financiare ale proiectului (facturi, dispoziții de plată, procese verbale)
 • – Adaptează programul dacă apar situații neprevăzute;
 • – Participă la elaborarea planului de diseminare al proiectului;
 • – Se implică în atragerea de fonduri adiționale de finanțare pentru proiect;
 • – Evaluează și măsoară impactul proiectului și gradul de atingere al obiectivelor;
 • – Comunică cu partenerii din celelalte țări;
 • – Comunică cu ANPCDEFP și transmite documente necesare;
 • – Coordonează realizarea raportului intermediar și raportului final;
 • – Dispune emiterea de certificate și adeverințe participanților la activitățile proiectului;
 • — Participă la întâlnirile cu elevii și părinții elevilor participanți în echipa de proiect;
 • – Oferă informații despre proiect părinților și comunității locale;
 • – Facilitează comunicarea dintre profesori – elevi – părinți – comunitatea locală;
 • – Se asigură că elevii dețin toate actele necesare călătoriei;
 • – Stabilește și prezintă elevilor măsurile de protecție și siguranță;
 • – Participă la realizarea raportului intermediar și raportului final;
 • – Realizează acordurile cu părinții și facilitează semnarea lor;
 • – Participă la selecția participanților, stabilește criteriile de selecție pe baza tematicii și obiectivelor proiectului;
 • – Organizează întâlnirile cu echipa de proiect;
 • – Monitorizează buna desfășurare a proiectului;
 • – Dispune și monitorizează cheltuielile financiare;
 • – Consultă și monitorizează participanții în proiect;
 • – Evaluează activitățile proiectului prin diferite instrumente (chestionare, interviuri)
 • – Dispune emiterea de certificate și adeverințe participanților la activitățile proiectului;

      *ECHIPA DE LUCRU:

 • – Ajuta coordonatorul la indeplinirea tuturor acestor sarcini, precum si
 • –  Pune la dispoziția participanților informații culturale despre ceilalți parteneri din proiect pentru a facilita procesul de învățare interculturală;
 • – Participă la întâlnirile cu elevii și părinții elevilor participanți în echipa de proiect;
 • – Oferă informații despre proiect părinților și comunității locale;
 • – Facilitează comunicarea dintre profesori – elevi – părinți – comunitatea locală;
 • – Se asigură că sunt elaborate materialele necesare în cadrul mobilităților și în cadrul activităților locale;
 • – Participă la realizarea materialelor necesare în cadrul proiectului;
 • – Oferă informații referitoare la sistemul de învățământ din România
 • – film actual!  – descrierea liceului
 • – Comunică cu partenerii locali în vederea diseminării rezultatelor;
 • – Participă la elaborarea planului de diseminare al proiectului;
 • – Se asigură că activitățile de diseminare și exploatare a rezultatelor se desfășoară conform planului de diseminare stabilit;
 • – Măsoară impactul proiectului la nivelul beneficiarilor direcți/ indirecți/ comunitate folosind instrumente și indicatori de măsurare stabiliți în planul de diseminare;
 • – Menține contactul cu media;
 • – Menține contactul cu elevii și părinții prin Facebook, e-mail etc;
 • – Participă la organizarea evenimentelor de diseminare;
 • – Participă la realizarea materialelor de diseminare;
Advertisement

Profesorii participanţi în echipa de proiect Erasmus şi atribuţiile acestora.

 

                 Echipa de proiect ”THINK CRITICALLY , ACT WISELY”,
 va fi formată din profesori ai şcolii,care participă activ  la activităţile extraşcolare 

si extracurriculare,au spirit de inițiativă,competente digitale şi lingvistice într-o limba de circulaţie internaţională,abilitatea de a comunica şi de a lucra în echipă. 
                 În vederea participării în mobilităţi,echipa de proiect formată din profesori va fi selectată după urmatoarele criterii:

1. Implicare în planificarea, realizarea, evaluarea şi diseminarea proiectului pe parcursul celor 2 ani de implementare şi anume:
-Implicarea în conceperea şi realizarea a cel puţin  2 produse finale, respectând cerinţele coordonatorului de calitate şi de timp,conform diagramei GANTT.
-Întâlniri cu elevii în vederea realizării activităţilor din proiect: stabilirea evenimentelor istorice, culturale şi ştiinţifice, realizarea produselor proiectului:  planşe, postere, logo-uri,desene de prezentare ale proiectului, prezentări de personalităţi,calendare.
-Organizare și participare la promovarea și diseminarea proiectului la nivel local,judeţeannaţional.
-Participarea la promovarea proiectului prin realizarea coltului ERASMUS+ și pe site-ul școlii

2. Implicarea în cadrul mobilității realizate în România- MAI 2018:
-Implicarea în realizarea a cel puțin o activitate la clasă și/sau activitate formare profesori, conform programului propus și a aplicației proiectului, pentru România.
Participarea la activitățile de primire a partenerilor: MAI 2018-nu știm exact datele încă.

-Coordonarea a câte 2 elevi – gazde, în vederea asigurării condițiilor optime privind deplasarea pe perioada mobilității.
-Implicarea în realizarea activităților extracurriculare pe perioada mobilității în Romania – în calitate de gazdă. 

3. Competențe lingvistice într-o limba de circulație internaţională, minim nivel A.

4. Abilitatea de a lucra în echipă.

5. Disponibilitate de timp – activitățile / întâlnirile vor avea loc după ora 14.00 la noi la liceu.

  *Profesorii participanți în echipa de proiect Erasmus + și responsabilitățile lor:

  *CARMEN SIN – COORDONATOR PROIECT

 • – Participă la selecția participanților, stabilește criteriile de selecție pe baza tematicii și obiectivelor proiectului;
 • – Organizează întâlnirile cu echipa de proiect;
 • – Stabilește programul de activități din cadrul întâlnirilor de proiect; – Organizează mobilitățile – transport și subzistență;
 • – Realizează și păstrează documentele privind desfășurarea activităților și documentele financiare ale proiectului (facturi, dispoziții de plată, procese verbale)
 • – Adaptează programul dacă apar situații neprevăzute;
 • – Participă la elaborarea planului de diseminare al proiectului;
 • – Se implică în atragerea de fonduri adiționale de finanțare pentru proiect;
 • – Evaluează și măsoară impactul proiectului și gradul de atingere al obiectivelor;
 • – Comunică cu partenerii din celelalte țări;
 • – Comunică cu ANPCDEFP și transmite documente necesare;
 • – Coordonează realizarea raportului intermediar și raportului final;
 • – Dispune emiterea de certificate și adeverințe participanților la activitățile proiectului;
 • — Participă la întâlnirile cu elevii și părinții elevilor participanți în echipa de proiect;
 • – Oferă informații despre proiect părinților și comunității locale;
 • – Facilitează comunicarea dintre profesori – elevi – părinți – comunitatea locală;
 • – Se asigură că elevii dețin toate actele necesare călătoriei;
 • – Stabilește și prezintă elevilor măsurile de protecție și siguranță;
 • – Participă la realizarea raportului intermediar și raportului final;
 • – Realizează acordurile cu părinții și facilitează semnarea lor;
 • – Participă la selecția participanților, stabilește criteriile de selecție pe baza tematicii și obiectivelor proiectului;
 • – Organizează întâlnirile cu echipa de proiect;
 • – Monitorizează buna desfășurare a proiectului;
 • – Dispune și monitorizează cheltuielile financiare;
 • – Consultă și monitorizează participanții în proiect;
 • – Evaluează activitățile proiectului prin diferite instrumente (chestionare, interviuri)
 • – Dispune emiterea de certificate și adeverințe participanților la activitățile proiectului;

      *ECHIPA DE LUCRU:

 • – Ajuta coordonatorul la indeplinirea tuturor acestor sarcini, precum si
 • –  Pune la dispoziția participanților informații culturale despre ceilalți parteneri din proiect pentru a facilita procesul de învățare interculturală;
 • – Participă la întâlnirile cu elevii și părinții elevilor participanți în echipa de proiect;
 • – Oferă informații despre proiect părinților și comunității locale;
 • – Facilitează comunicarea dintre profesori – elevi – părinți – comunitatea locală;
 • – Se asigură că sunt elaborate materialele necesare în cadrul mobilităților și în cadrul activităților locale;
 • – Participă la realizarea materialelor necesare în cadrul proiectului;
 • – Oferă informații referitoare la sistemul de învățământ din România
 • – film actual!  – descrierea liceului
 • – Comunică cu partenerii locali în vederea diseminării rezultatelor;
 • – Participă la elaborarea planului de diseminare al proiectului;
 • – Se asigură că activitățile de diseminare și exploatare a rezultatelor se desfășoară conform planului de diseminare stabilit;
 • – Măsoară impactul proiectului la nivelul beneficiarilor direcți/ indirecți/ comunitate folosind instrumente și indicatori de măsurare stabiliți în planul de diseminare;
 • – Menține contactul cu media;
 • – Menține contactul cu elevii și părinții prin Facebook, e-mail etc;
 • – Participă la organizarea evenimentelor de diseminare;
 • – Participă la realizarea materialelor de diseminare;