Profesorii participanţi în echipa de proiect Erasmus şi atribuţiile acestora.

 

                 Echipa de proiect ”THINK CRITICALLY , ACT WISELY”,
 va fi formată din profesori ai şcolii,care participă activ  la activităţile extraşcolare 

si extracurriculare,au spirit de inițiativă,competente digitale şi lingvistice într-o limba de circulaţie internaţională,abilitatea de a comunica şi de a lucra în echipă. 
                 În vederea participării în mobilităţi,echipa de proiect formată din profesori va fi selectată după urmatoarele criterii:

1. Implicare în planificarea, realizarea, evaluarea şi diseminarea proiectului pe parcursul celor 2 ani de implementare şi anume:
-Implicarea în conceperea şi realizarea a cel puţin  2 produse finale, respectând cerinţele coordonatorului de calitate şi de timp,conform diagramei GANTT.
-Întâlniri cu elevii în vederea realizării activităţilor din proiect: stabilirea evenimentelor istorice, culturale şi ştiinţifice, realizarea produselor proiectului:  planşe, postere, logo-uri,desene de prezentare ale proiectului, prezentări de personalităţi,calendare.
-Organizare și participare la promovarea și diseminarea proiectului la nivel local,judeţeannaţional.
-Participarea la promovarea proiectului prin realizarea coltului ERASMUS+ și pe site-ul școlii

2. Implicarea în cadrul mobilității realizate în România- MAI 2018:
-Implicarea în realizarea a cel puțin o activitate la clasă și/sau activitate formare profesori, conform programului propus și a aplicației proiectului, pentru România.
Participarea la activitățile de primire a partenerilor: MAI 2018-nu știm exact datele încă.

-Coordonarea a câte 2 elevi – gazde, în vederea asigurării condițiilor optime privind deplasarea pe perioada mobilității.
-Implicarea în realizarea activităților extracurriculare pe perioada mobilității în Romania – în calitate de gazdă. 

3. Competențe lingvistice într-o limba de circulație internaţională, minim nivel A.

4. Abilitatea de a lucra în echipă.

5. Disponibilitate de timp – activitățile / întâlnirile vor avea loc după ora 14.00 la noi la liceu.

  *Profesorii participanți în echipa de proiect Erasmus + și responsabilitățile lor:

  *CARMEN SIN – COORDONATOR PROIECT

 • – Participă la selecția participanților, stabilește criteriile de selecție pe baza tematicii și obiectivelor proiectului;
 • – Organizează întâlnirile cu echipa de proiect;
 • – Stabilește programul de activități din cadrul întâlnirilor de proiect; – Organizează mobilitățile – transport și subzistență;
 • – Realizează și păstrează documentele privind desfășurarea activităților și documentele financiare ale proiectului (facturi, dispoziții de plată, procese verbale)
 • – Adaptează programul dacă apar situații neprevăzute;
 • – Participă la elaborarea planului de diseminare al proiectului;
 • – Se implică în atragerea de fonduri adiționale de finanțare pentru proiect;
 • – Evaluează și măsoară impactul proiectului și gradul de atingere al obiectivelor;
 • – Comunică cu partenerii din celelalte țări;
 • – Comunică cu ANPCDEFP și transmite documente necesare;
 • – Coordonează realizarea raportului intermediar și raportului final;
 • – Dispune emiterea de certificate și adeverințe participanților la activitățile proiectului;
 • — Participă la întâlnirile cu elevii și părinții elevilor participanți în echipa de proiect;
 • – Oferă informații despre proiect părinților și comunității locale;
 • – Facilitează comunicarea dintre profesori – elevi – părinți – comunitatea locală;
 • – Se asigură că elevii dețin toate actele necesare călătoriei;
 • – Stabilește și prezintă elevilor măsurile de protecție și siguranță;
 • – Participă la realizarea raportului intermediar și raportului final;
 • – Realizează acordurile cu părinții și facilitează semnarea lor;
 • – Participă la selecția participanților, stabilește criteriile de selecție pe baza tematicii și obiectivelor proiectului;
 • – Organizează întâlnirile cu echipa de proiect;
 • – Monitorizează buna desfășurare a proiectului;
 • – Dispune și monitorizează cheltuielile financiare;
 • – Consultă și monitorizează participanții în proiect;
 • – Evaluează activitățile proiectului prin diferite instrumente (chestionare, interviuri)
 • – Dispune emiterea de certificate și adeverințe participanților la activitățile proiectului;

      *ECHIPA DE LUCRU:

 • – Ajuta coordonatorul la indeplinirea tuturor acestor sarcini, precum si
 • –  Pune la dispoziția participanților informații culturale despre ceilalți parteneri din proiect pentru a facilita procesul de învățare interculturală;
 • – Participă la întâlnirile cu elevii și părinții elevilor participanți în echipa de proiect;
 • – Oferă informații despre proiect părinților și comunității locale;
 • – Facilitează comunicarea dintre profesori – elevi – părinți – comunitatea locală;
 • – Se asigură că sunt elaborate materialele necesare în cadrul mobilităților și în cadrul activităților locale;
 • – Participă la realizarea materialelor necesare în cadrul proiectului;
 • – Oferă informații referitoare la sistemul de învățământ din România
 • – film actual!  – descrierea liceului
 • – Comunică cu partenerii locali în vederea diseminării rezultatelor;
 • – Participă la elaborarea planului de diseminare al proiectului;
 • – Se asigură că activitățile de diseminare și exploatare a rezultatelor se desfășoară conform planului de diseminare stabilit;
 • – Măsoară impactul proiectului la nivelul beneficiarilor direcți/ indirecți/ comunitate folosind instrumente și indicatori de măsurare stabiliți în planul de diseminare;
 • – Menține contactul cu media;
 • – Menține contactul cu elevii și părinții prin Facebook, e-mail etc;
 • – Participă la organizarea evenimentelor de diseminare;
 • – Participă la realizarea materialelor de diseminare;